Kennisoverdracht

Verloop van personeel

Veranderingen in de organisatie spelen steeds vaker door in de taken en uitvoering van de werkzaamheden.

Organisaties staan vaak onder druk bij het inzetten van personeel;
ouderen die met pensioen gaan en jongeren die sneller willen doorstromen binnen de organisatie of anders naar een andere werkgever uitkijken.

Kennistransfer

Hoe zorgen we ervoor dat de kennis voor de uitvoering van werkprocessen eenduidig wordt overgedragen naar nieuwe of tijdelijke medewerkers?

Gebruik daarvoor onze nieuwe methode voor kennistransfer: E-knowledge.

Snel inzetten tijdelijke krachten

Van vergrijzing naar verjonging

Organisatie steunen op de kennis van hun medewerkers. De kwaliteit van organisatie- en werkprocessen wordt belangrijker en de werkzaamheden steeds kennisintensiever. Personeel komt en gaat. Het waarborgen van de continuïteit van de uitvoering van de werkzaamheden is daarom voor een organisatie een voortdurende uitdaging.

Pieken in de werkdruk verlagen

  Hoe breng ik in korte tijd ingehuurd of nieuw personeel op de hoogte van de werkzaamheden en zorg ik dat ze competent zijn om deze uit te voeren? Hoe zorg ik ervoor dat medewerkers kunnen inspringen in situaties van ziekte van medewerkers zonder de andere medewerkers te belasten met de inwerkprocedure? Hoe krijg ik de medewerkers allemaal op het zelfde niveau zodat ze eenduidig werken volgens een afgesproken protocol?

E-knowledge organiseren

  Kwaliteit van werk, processen en gegevens worden steeds belangrijker. Daarmee is kennisoverdracht binnen organisaties steeds meer een zaak van strategisch belang. Een e-knowledge traject zetten we geheel samen met inhoudelijke medewerkers van uw organisatie op. Eerst bepalen we de rollen van de medewerkers, de leerdoelen, vervolgens de inhoud, dan de vorm.

Usecases

E-knowledge is een interactieve manier van kennisoverdracht. De cursist wordt uitgedaagd met de inhoud aan de slag te gaan en intensief met de stof bezig te zijn. Vervolgens wordt er getoetst of hij of zij heeft begrepen wat de bedoeling is.

Meer weten?

v. Suchtelenweg 4 Wageningen
E-mail: opleidingen@nieuwland.nl Telefoon: 0317 421711

Contactformulier

Vul het formulier in en we nemen spoedig contact met u op.
-=-

E-knowledge

NIEUWLAND