Inzet eknowledge bij introductie nieuwe regeling erfpacht

In Amsterdam is het mogelijk geworden voor huiseigenaren over te stappen naar een andere vorm van erfpacht. Ongeveer 140 medewerkers van de gemeente Amsterdam moesten zich op deze nieuwe situatie voorbereiden. Zij hebben het e-knowledge traject gevolgd om kennis te hebben van de feiten en procedures rond deze overstapregeling. De doelgroep voor dit traject bestond uit deelnemers met verschillende opleidingsniveaus (van MBO tot WO). De deelnemers hebben verschillende rollen binnen de organisatie, waar rekening mee wordt gehouden in de leeromgeving.

Uit praktische overwegingen heeft de gemeente ervoor gekozen om deze kennisoverdracht in de vorm van e-knowledge aan te bieden.