Mensen, organisatie en het werk

Veranderingen in de organisatie spelen steeds vaker door in de taken en uitvoering van de werkzaamheden. Kennis van werkprocessen moet worden overgeheveld naar andere of nieuwe medewerkers, tijdelijk personeel moet in korte tijd worden ingewerkt. Daarnaast is het wenselijk om bestaande kennis die in de hoofden van het personeel zit, te borgen.

Organisaties staan vaak onder druk bij de vervanging van personeel; ouderen die met pensioen gaan en jongeren die sneller willen doorstromen binnen de organisatie of anders naar een andere werkgever uitkijken. De uitdaging is dan ook groot om de continuïteit in de uitvoering van de werkzaamheden te waarborgen.

 • Hoe zorg ik ervoor dat medewerkers kunnen inspringen in situaties van uitval door ziekte zonder de andere medewerkers te belasten met de inwerkprocedure?
 • Hoe breng ik in korte tijd ingehuurd of nieuw personeel op de hoogte van de werkzaamheden en zorg ik dat ze competent zijn om deze uit te voeren?

e-knowledged

Geavanceerde online leeromgeving

E-knowledge biedt krachtige mogelijkheden om mensen op de hoogte te brengen van standaardprocessen en hen hiervoor te certificeren. Alle medewerkers krijgen hiermee dezelfde uitleg en kennis aangereikt. E-knowledge is meer dan een vervanging van een presentatie met werkinstructie.E-knowledge is op alle momenten te raadplegen (‘opfrissen van weggezakte kennis’). Ook voor nieuwe collega’s kan e-knowledge leeromgeving voorafgaande aan het werk worden ingezet. Ervaren collega’s hoeven dan niet te worden belast.Werkzaamheden worden steeds kennisintensiever en de kwaliteit van processen wordt steeds belangrijker. De voordelen van e-knowledge voor opdrachtgevers zijn duidelijk: 
de inhoud van een online traject wordt goed op de werkzaamheden van de deelnemers afgestemd. En bij grote groepen is er sprake van een schaalvoordeel.

E-knowledge kent middelen als:
 • kennistraject met gebruik van rollen
 • gebruik van video en animatie
 • uitleg in tekst, tekst-in-beeld en audio
 • inzetten van vraag – antwoord methodiek ten behoeve van aanscherpen van de kennis
 • tussentijds testen of de kennis is begrepen
 • remote ondersteuning via videobellen of middels het interactieve forum
 • monitoring van de voortgang van de deelnemers 
 • inzage in resultaten
 • rapportage
 • certificaat leveren na afronding met goed gevolg van de toets
 • interactieve werkwijze levert toegevoegde waarde aan het proces van kennisoverdracht.

Interactieve online manier van aanleren van vaardigheden

(met certificering)

Heeft u als organisatie een proces dat vraagt om afhandeling door gekwalificeerde medewerkers?  Dan is E-knowledge een krachtig middel om het hele jaar door medewerkers te scholen en te certificeren voor de werkzaamheden. Samen met uw organisatie stellen we de inhoud vast en maken een uitvoeringsscenario.

Interesse? Neem contact met ons op via onderstaand formulier.

Contactformulier

Vul het formulier in en we nemen spoedig contact met u op.
-=-

TAGS
(e-kennistransfer / e-knowledgetransfer / e-kennisdelen / e-kennisoverdracht / e-knowledgeshare / 
e-kennisborging / e-kennisbehoud / e-knowledge retention / knowledge&skils / kennisdelen / kennisbank… )