Kennis van werkprocessen moet worden overgeheveld naar andere of nieuwe medewerkers